Η ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ - stefanidis intertrans ltd

Η εταιρεία  ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Στεφανίδη για να παρέχει  εκτελωνιστικές υπηρεσίες συνόρων και υπηρεσίες μεταφορών στις Βαλκανικές χώρες. 

The company was founded by Konstantinos Stefanidis to provide customs 
transactions borders and transport services in the Balkan countries.

Operates in the Customs Brokers area of business.

HEAD OFFICE 

35 POLYTECHNIOU  STR.  54625  THESSALONIKI  GR

TEL.2310 541638 ,2310 552153  FAX 2310 554255

e-mail  info@stefanidisintertans.gr

BRANCΗ EVZONI BORDER

TEL. 23430 51038  - 23430 51293    FAX 23430 25020